Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

XIAOMI REDMI NOTE 5 DÀNH CHO CÁC MI FAN ĐÂY

Ngày trao đến: 13/05/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Nguyễn Văn Hoài Thương xxxx2992993

Trúng điện thoại Xiaomi Redmi Note 5