Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

XẾP HÌNH ĐÚNG TRÚNG GALAXY A6

Ngày trao đến: 04/08/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Trần Huy Thái xxxx222254

Trúng điện thoại Samsung Galaxy A6 2018