Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

XEM LIVESTREAM TRẢI NGHIỆM GALAXY S10/S10+

Ngày trao đến: 28/03/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đặng Thị Quỳnh Trang xxxx087405

Trúng Samsung GALAXY WATCH