Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

VUI CHƠI NGÀY HÈ BẤT TẬN

Ngày trao đến: 24/07/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Trịnh Bửu Châu xxxx118661

Galaxy A50