Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

TƯNG BỪNG CHỜ ĐÓN JFANSDAY CÙNG FPTSHOP

Ngày trao đến: 16/06/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Giang Tấn Lực xxxx8331779 Trúng thẻ cào 200.000đ
2 Hà Thanh Phúc xxxx8193993 Trúng thẻ cào 200.000đ
3 Hoàng Hiệp xxxx946412 Trúng thẻ cào 200.000đ
4 Hoàng Hiệp xxxx946412 Trúng thẻ cào 200.000đ
5 Hoàng Quang Cường xxxx5814130 Trúng thẻ cào 200.000đ
6 Hoàng Thị Thảo Nhi xxxx6524086 Trúng thẻ cào 200.000đ
7 Lê Ngọc Anh xxxx918750 Trúng thẻ cào 200.000đ
8 Lê Trung Bình xxxx646469 Trúng thẻ cào 200.000đ
9 Lương Lý Vân Long xxxx235519 Trúng thẻ cào 200.000đ
10 Lưu Thị Hường xxxx991271 Trúng thẻ cào 200.000đ
11 Nguyễn Đình Phúc xxxx5778479 Trúng thẻ cào 200.000đ
12 Nguyễn Hữu Có xxxx763334 Trúng thẻ cào 200.000đ
13 Nguyễn Hữu Có xxxx763334 Trúng quả bóng World Cup
14 Nguyễn Hữu Ngọc Anh xxxx2146557 Trúng thẻ cào 200.000đ
15 Nguyễn Ngọc Quang xxxx4563583 Trúng thẻ cào 200.000đ
16 Nguyễn Thị Quyên xxxx268349 Trúng thẻ cào 200.000đ
17 Phạm Ngọc Thạch xxxx117113 Trúng thẻ cào 200.000đ
18 Phạm Ngọc Thạch xxxx117113 Trúng thẻ cào 200.000đ
19 Trịnh Văn Tuấn xxxx480839 Trúng thẻ cào 200.000đ
20 Trương Văn Hải xxxx5305169 Trúng thẻ cào 200.000đ
21 Trương Văn hải xxxx5305169 Trúng thẻ cào 200.000đ
22 Trương Văn Hậu xxxx7666831 Trúng thẻ cào 200.000đ
23 Võ Ngọc Minh Tâm xxxx985913 Trúng thẻ cào 200.000đ
24 Vũ Hải Yến xxxx4316637 Trúng thẻ cào 200.000đ