Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

TRÚNG NGAY SAMSUNG GALAXY A6+

Ngày trao đến: 30/05/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Lưu Chí Toàn xxxx933839

Trúng điện thoại Samsung Galaxy A6+