Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

TRÊN TAY SAMSUNG GALAXY A50S

Ngày trao đến: 10/10/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đinh Xuân Đức xxxx500481

Thẻ cào điện thoại

2 Lê Thị Thanh Mai xxxx504636

Thẻ cào điện thoại

3 Lê Thị Thư xxxx264269

Galaxy A50s

4 Nguyễn Lê Gia Bảo xxxx998940

Thẻ cào điện thoại

5 Nguyễn Văn Hân xxxx734225

Thẻ cào điện thoại

6 Phạm Thị Quế xxxx062012

Thẻ cào điện thoại