Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

TRÊN TAY GALAXY J4 PHIÊN BẢN ĐẶT BIỆT

Ngày trao đến: 03/08/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đặng Phương Nam xxxx526307

Trúng thẻ cào 200.000đ

2 Huỳnh Quốc Thái xxxx6042857

Trúng thẻ cào 200.000đ

3 Lưu Thị Hương xxxx843263

Trúng thẻ cào 200.000đ

4 Quốc Dương Chung xxxx2418592

Trúng thẻ cào 200.000đ

5 Trương Văn Hậu xxxx5305169

Trúng thẻ cào 200.000đ