Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Tràn viền trọn trải nghiệm cùng J8

Ngày trao đến: 16/07/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Phạm Quan Lĩnh xxxx602796

Trúng Samsung Galaxy J6