Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Thi Thử Nhận Quà Thật

Ngày trao đến: 01/07/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đỗ Hiếu xxxx199402

Laptop Masstel L133

2 Dương Phi Hùng xxxx524119

PMH 3M

3 Long Trần Đức xxxx794253

PMH 3M

4 Ngọc Tuấn xxxx7327323

PMH 3M

5 Nguyễn Hoàng Long xxxx8354453

PMH 3M

6 Nguyễn Lê Quỳnh Như xxxx578142

PMH 3M

7 Nguyễn Thanh Long xxxx2899284

PMH 3M

8 Phan Ngọc Phước xxxx114543

PMH 3M