Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Thanh toán Payoo

Ngày trao đến: 31/05/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Chung Văn Hưng xxxx863818

Trúng Honda Vision

2 Hàn Thị Tú xxxx891229

Trúng Honda Vision

3 TRẦN MINH HOÀNG xxxx509189

Trúng Honda Vision

4 Trần Thị Xuân Hiền xxxx318711

Trúng Honda Vision