Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Thanh toán Payoo, nhận SmartTV 49 Samsung

Ngày trao đến: 31/07/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 HUỲNH THỊ MỸ TUYỀN xxxx839436
2 Nguyễn Đức Minh xxxx849196
3 NGUYỄN NGỌC CHẮN xxxx133941
4 NGUYỄN THỊ MỸ LÝ xxxx591754
5 NGUYỄN VĂN TƯ xxxx492480
6 TRẦN HOÀI NAM xxxx7553468
7 TRẦN TIẾN THANH xxxx110393
8 Võ Thị Thu Thuỷ xxxx171073