Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Thanh toán hóa đơn qua Payoo tháng 8

Ngày trao đến: 20/09/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 LÊ HUY MẠNH xxxx690467 Asus X541UA-XX272T/Core i3 6100U
2 MÃ TẤN LỘC xxxx699892 Asus X541UA-XX272T/Core i3 6100U
3 NGUYỄN CAO HOÀNG xxxx2425026 Asus X541UA-XX272T/Core i3 6100U
4 NGUYỄN TRỌNG TÍNH xxxx3792555 Asus X541UA-XX272T/Core i3 6100U
5 Nguyễn Văn Hưng xxxx145885 Asus X541UA-XX272T/Core i3 6100U
6 TRẦN THỊ LAN xxxx923964 Asus X541UA-XX272T/Core i3 6100U
7 Vũ Ngọc Oanh xxxx758316 Asus X541UA-XX272T/Core i3 6100U
8 VU VAN DINH xxxx8724010 Asus X541UA-XX272T/Core i3 6100U