Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Thánh Sim Hero: Ai Rẻ Hơn

Ngày trao đến: 20/11/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Cao Uông xxxx540140 Trúng PMH trị giá 1,000,000đ
2 Đinh tuyển xxxx4622648 Trúng PMH trị giá 1,000,000đ
3 Nguyễn Anh Huy xxxx064094 Trúng PMH trị giá 1,000,000đ
4 Nguyễn Hải Triều xxxx717756 Trúng PMH trị giá 1,000,000đ
5 Nguyen Hồng Thanh xxxx950008 Trúng PMH trị giá 1,000,000đ
6 Nguyễn Văn Huy xxxx611828 Trúng PMH trị giá 1,000,000đ
7 Pham Hien xxxx6834004 Trúng PMH trị giá 1,000,000đ
8 Phạm Văn Cảnh xxxx752259 Trúng PMH trị giá 1,000,000đ
9 Thị Nga xxxx746460 Trúng PMH trị giá 1,000,000đ
10 Trương Anh Vũ xxxx709753 Trúng PMH trị giá 1,000,000đ