Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Tháng SAMSUNG - Cơ hội trúng S10 mỗi ngày

Ngày trao đến: 31/03/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 chi hồng xxxx314684 Samsung Galaxy S10
2 Chị Ngà xxxx236313 Samsung Galaxy S10
3 Dương Hà Quốc Bảo xxxx225354 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
4 Hà Thị Cẩm Nhung xxxx785113 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
5 Nguyễn Quốc Sanh xxxx635969 Samsung Galaxy S10
6 Nguyễn Văn Nghĩa xxxx701899 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
7 Anh Đạt xxxx628697 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
8 ANH NGUYÊN xxxx064942 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
9 ANH NHÃ xxxx939376 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
10 ANH NHÂN xxxx447091 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
11 Chị bình xxxx330555 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
12 Chị Giang xxxx657673 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
13 CHỊ LY xxxx187766 Samsung Galaxy S10
14 CHỊ PHƯỢNG xxxx643969 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
15 CHỊ THẢO xxxx709633 Samsung Galaxy S10
16 CÔ HẰNG xxxx060837 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
17 CÔ NHIỄM xxxx148747 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
18 Đỗ Công Chính xxxx083357 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
19 Hà xuyên xxxx536256 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
20 LA ĐẠT QUÍ xxxx595192 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
21 Lai xxxx146058 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
22 Ngo Thi Kim Nhat xxxx779555 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
23 Nguyễn đức kiên xxxx253981 Samsung Galaxy S10
24 Nguyễn Ngọc Diễm xxxx123283 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
25 NGUYỄN THỊ MỸ THẠNH xxxx3900003 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
26 PHẠM MẠNH LINH xxxx695523 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
27 PHAN MINH DŨNG xxxx862801 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
28 THIÊN NGÂN xxxx200829 Samsung Galaxy S10
29 TRẦN HUY CƯỜNG xxxx206911 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
30 Trần Minh Phú xxxx058457 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White
31 TRẦN THỊ HỒNG THỊNH xxxx179222 ĐTDĐ Samsung Galaxy S10 White