Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

THAM GIA BÌNH LOẠN - NHẬN NGAY QUÀ NGON

Ngày trao đến: 12/08/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đoàn Vũ Hảo xxxx7829729

Thẻ cào 500.000đ

2 Hồ Đình Hiền xxxx2110294

Thẻ cào 500.000đ

3 Lê Văn Ngọc xxxx543555

Thẻ cào 500.000đ

4 Lư Tú Nhật xxxx821743

Thẻ cào 500.000đ

5 Nguyễn Bảo Duy Khánh xxxx3046528

Thẻ cào 500.000đ

6 Nguyễn Hoàng Long xxxx043485

Thẻ cào 500.000đ

7 Nguyễn Tấn Hậu xxxx4705250

Thẻ cào 500.000đ

8 Nguyễn Thị Đức Hạnh xxxx9336936

Thẻ cào 500.000đ

9 Trần Hoàng Đại Hải xxxx869532

Thẻ cào 500.000đ

10 Trần Sỹ Thiệp xxxx125592

Thẻ cào 500.000đ

11 Trần Thanh Nghị xxxx029899

Thẻ cào 500.000đ