Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Samsung Galaxy A7 - Đoán Thật Đúng, Trúng Thật Lớn

Ngày trao đến: 31/10/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đinh Nho Lệ xxxx240341

Phiếu mua hàng 1,000,000đ cho sản phẩm Samsung Galaxy A7

2 Lê Đình Ý Nhi xxxx740366

Samsung Galaxy A7 2018

3 Tuấn Dũng xxxx340342

Phiếu mua hàng 1,000,000đ cho sản phẩm Samsung Galaxy A7

4 Văn Hưng xxxx140357

Phiếu mua hàng 4,000,000đ cho sản phẩm Samsung Galaxy A7