Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Sắm OPPO trúng iPad 2019 mỗi ngày

Ngày trao đến: 15/12/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Huỳnh Thị Kim Ngân xxxx343598 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
2 Trần Hoàng Giang xxxx140013 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
3 Anh Đạt xxxx243464 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
4 Anh Dũng xxxx682735 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
5 Anh Long xxxx378956 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
6 Anh Luân xxxx821983 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
7 Anh Lý xxxx034470 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
8 Anh Nhân xxxx186252 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
9 Anh Sáu xxxx820114 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
10 Anh Vũ xxxx871851 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
11 Bích Liên xxxx918195 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
12 Chị Sita xxxx816175 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
13 Chị Thùy xxxx673430 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
14 Cô Huệ xxxx263026 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
15 Cô Nam xxxx995874 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
16 Đinh xxxx960069 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
17 Lê Thị Hồng Nhi xxxx950735 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
18 Ngô Thị Thanh Kha xxxx956314 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
19 Ngô Văn Hùng xxxx229305 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
20 Nguyễn Minh Truyền xxxx445317 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
21 Nguyễn Ngọc Dung xxxx597610 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
22 Nguyễn Thế Anh xxxx721761 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
23 Nguyễn Thị Hương xxxx720654 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
24 Nguyễn Thị Thúy xxxx848349 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
25 Nguyễn Thị Thùy Trang xxxx574856 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
26 Nguyễn Trung Hiếu xxxx461847 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
27 Nguyễn Tuấn Khải xxxx239991 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
28 Phạm Văn Khải xxxx668814 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
29 Trần Văn Diễn xxxx666134 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB
30 Trịnh Thị Huệ xxxx410482 iPad 2019 10.2 Wifi 32GB