Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

NHỮNG SMARTPHONE GIÁ DƯỚI 4 TRIỆU NÊN MUA

Ngày trao đến: 21/08/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Bùi Thanh Tuất xxxx9771526 Trúng thẻ cào 200.000đ
2 Đỗ Hoàng Khang xxxx4817335 Trúng thẻ cào 200.000đ
3 Hoàng Hiệp xxxx946412 Trúng thẻ cào 200.000đ
4 La Chế Thiện xxxx549663 Trúng thẻ cào 200.000đ
5 Lương Lý Vân Long xxxx235519 Trúng thẻ cào 200.000đ
6 Nguyễn Thị Quyên xxxx268349 Trúng thẻ cào 200.000đ