Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

NHANH TAY RINH NGAY J7+

Ngày trao đến: 02/05/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Nguyễn Minh Trí xxxx6168333 Trúng điện thoại Samsung Galaxy J7+