Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Nạp tiền nhỏ - Phát Lộc To

Ngày trao đến: 03/03/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Ngô Hữu Phước xxxx156866 Điện thoại iphone X
2 Nguyễn Đình Quyết xxxx197356

Điện thoại iphone X

3 Phan Thị Nô xxxx974644

Điện thoại iphone X

4 Trịnh Thị Thanh xxxx277652 Điện thoại iphone X