Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Mua Vsmart - Nghỉ mát tại Vinpearl

Ngày trao đến: 30/06/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 anh hà xxxx311506

Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ

2 anh Hưng xxxx222489 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
3 Anh Quốc xxxx081447

Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ

4 anh thành xxxx570157 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
5 anh tuấn anh xxxx361572

Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ

6 Nguyễn Công Sơn xxxx541010 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
7 Nguyễn Đa Trường xxxx823518 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
8 Phạm Thị Dịu xxxx420966

Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ

9 Pham thi thanh thao xxxx661814

Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ

10 A Thắng xxxx409084 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
11 A THANH xxxx467944

Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ

12 Anh Hoàng xxxx012113

Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ

13 ANH HÙNG xxxx368926 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
14 Anh Kiên xxxx380163 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
15 Anh manh xxxx824276 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
16 Anh Ninh xxxx974139

Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ

17 Bác kì xxxx516628 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
18 CHÚ TRÁNG xxxx529224

Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ

19 CÔNG TY TNHH YOUYOUWINGS xxxx344624 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
20 ĐÀM ANH NAM xxxx325260 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
21 Khách hàng tại Hà Nội xxxx135698 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
22 Khách hàng tại Hưng Yên xxxx425985 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
23 NGUYỄN ĐẮC QUY xxxx114663 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
24 Nguyễn Hoàng Quốc Huy xxxx269563

Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ

25 NGUYỄN THỊ BÍCH THU xxxx417623 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
26 Nguyễn Thị Hằng xxxx475258 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
27 Nguyễn Thị Thanh Tuyền xxxx331594 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
28 Nguyễn thị thu kiên xxxx879950 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ
29 Phạm Văn Long xxxx462778

Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ

30 Tô Duy Thông xxxx345012 Trúng Voucher nghỉ mát Vinpearl trị giá 4,500,000đ