Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Mua Huawei - Cơ hội trúng đến 1tỷ đồng

Ngày trao đến: 30/04/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Anh Điền xxxx142475 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
2 ANH HẢI xxxx306351 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
3 Anh Mạnh xxxx269563 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
4 anH Minh xxxx473712 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
5 ANH NHÂN xxxx863710 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
6 Chị Chi xxxx655426 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
7 CHỊ DƯƠNG LINH xxxx893592 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
8 chị Huyền xxxx804699 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
9 CHỊ MAI HƯƠNG xxxx493150 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
10 Chị Ngọc Linh xxxx184923 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
11 CHỊ THẮM xxxx532244 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
12 Chị Thư xxxx885377 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
13 HẠNH xxxx443679 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
14 Lan vy xxxx537013 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
15 Lê Công Sơn xxxx529065 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
16 NGUYỄN ĐỨC HẢI DUY xxxx119394 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
17 Nguyễn Thị Ngọc Tú xxxx369175 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
18 Phương Khanh xxxx682065 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
19 Trần Minh Thiện xxxx547562 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng
20 Trần Thị Kiều Trang xxxx391725 Phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng