Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Mua Honor trúng vé xem AFF Cup Vietnam - Malaysia

Ngày trao đến: 15/11/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 châu xxxx762320 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
2 Chu thiên chinh xxxx228608 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
3 Lại văn Điển xxxx638481 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
4 Nguyễn Quang Duy xxxx405502 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
5 Nguyễn quang vinh xxxx758115 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
6 Nguyen thanh ly xxxx010980 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
7 Nguyễn thanh toàn xxxx653653 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
8 Nguyên vo tân cường xxxx787664 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
9 Phan Nguyễn Thiện Tài xxxx930961 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
10 Quang Văn Luật xxxx826389 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
11 Trần Thái Trí xxxx109990 Vé VIP AFF Cup Vietnam - Malaysia
12 Trần Văn Xiêng xxxx145963 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
13 BÙI VĂN HOÀI xxxx234925 Vé VIP AFF Cup Vietnam - Malaysia
14 Đỗ Thị Lan Anh xxxx312824 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
15 Đỗ Văn Bắc xxxx559916 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
16 GIANG THỊ KIM NGÂN xxxx215385 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
17 HIỆP xxxx637474 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
18 HỒ THỊ HÒA xxxx651987 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
19 Lâm Đình Luyến xxxx051196 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
20 Nguyễn Bá Dương xxxx191065 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
21 Nguyễn Thị Dung xxxx589165 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia
22 VŨ QUỐC ĐẠT xxxx626180 Vé phổ thông AFF Cup Vietnam - Malaysia