Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

MINIGAME TẶNG SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE

Ngày trao đến: 06/05/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đồng Giang Sơn xxxx174839

Trúng 1 Samsung Galaxy Watch Active