Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Minigame Samsung S10

Ngày trao đến: 28/02/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Lan Anh xxxx251611 PMH 1,000,000đ
2 Lê Long xxxx374977 PMH 1,000,000đ
3 lê xuân ly xxxx050232 PMH 1,000,000đ
4 Mạnh xxxx455658 1 chỉ vàng
5 Minh xxxx855630 1 chỉ vàng
6 Minh xxxx010991 PMH 1,000,000đ
7 Nguyễn Nhi Thanh xxxx755668 1 chỉ vàng
8 Nguyễn Thành Trung xxxx380805 PMH 1,000,000đ
9 Nguyễn Thị Hường xxxx355746 1 chỉ vàng
10 Nguyễn Thị Mai Phương xxxx683794 PMH 1,000,000đ
11 NGUYỄN VĂN DUẨN xxxx089328 PMH 1,000,000đ
12 Nguyễn Văn Mạnh xxxx193969 PMH 1,000,000đ
13 Quân xxxx850239 PMH 1,000,000đ
14 Trần Văn Hiếu xxxx255699 1 chỉ vàng
15 Vũ Hoài An xxxx704836 PMH 1,000,000đ