Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

[Minigame] Đọc tên tính năng nhận ngay J8

Ngày trao đến: 22/08/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Trần Thị Kim Lắm xxxx5443453

Trúng điện thoại Samsung Galaxy J8