Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

MINIGAME: ĐOÁN GIÁ ĐÚNG - RINH QUÀ QUÁ ĐÃ

Ngày trao đến: 23/06/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Lương Phạt Tầy xxxx085687
2 Ngô Đức Cường xxxx3642877
3 Phạm Mạnh Đức xxxx806490
4 Trần Nguyên Uyên Châu xxxx093289