Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

[ Minigame ] Đi chợ Smartphone

Ngày trao đến: 19/07/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Bùi Ngọc Huy xxxx630739 Trúng thẻ cào 200.000đ
2 Đinh Quốc Hùng xxxx242740 Trúng thẻ cào 200.000đ
3 Giang Tấn Lực xxxx8331779 Trúng thẻ cào 200.000đ
4 Giang tấn Lực xxxx8331779

Trúng thẻ cào 200.000đ

5 Lê Đức Quang xxxx7681862 Trúng thẻ cào 200.000đ
6 Nguyễn Hồng Minh Hoàng xxxx834401 Trúng thẻ cào 200.000đ
7 Nguyễn Hữu Có xxxx763334

Trúng thẻ cào 200.000đ

8 Nguyễn Văn Bảo xxxx2116221 Trúng thẻ cào 200.000đ
9 Phạm Đình Tiến xxxx7274848

Trúng thẻ cào 200.000đ

10 Phạm Đình Tiến xxxx7274848 Trúng thẻ cào 200.000đ
11 Phạm Hà Anh Tuấn xxxx747184

Trúng thẻ cào 200.000đ

12 Phạm Hà Anh Tuấn xxxx747184 Trúng thẻ cào 200.000đ
13 Phạm Thị Thanh Nhàn xxxx6692065 Trúng thẻ cào 200.000đ
14 Phan Hữu Thọ xxxx906828 Trúng thẻ cào 200.000đ
15 Võ Đăng Khoa xxxx455581 Trúng thẻ cào 200.000đ