Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Mini game Galaxy A80

Ngày trao đến: 05/08/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Chinh Dang xxxx404249 Trúng tai nghe Y500
2 Hiền Phạm xxxx367173 Trúng tai nghe Y500
3 Hồng Lê xxxx936269 Trúng tai nghe Y500
4 Phương xxxx865140 Trúng điện thoại Galaxy A80