Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Mini game fanpage Mi Coffee - Xiaomi Redmi Note 5

Ngày trao đến: 31/07/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đặng Minh Hùng xxxx00021

Xiaomi Mi Band 2

2 Đức Lộc Nguyễn xxxx50410 Xiaomi Mi Band 2
3 Hoàng Phúc xxxx40756 Xiaomi Mi Band 2
4 Lưu Văn Tỉnh xxxx35444 Xiaomi Mi Band 2
5 Mo Lo Mhi xxxx547927 Xiaomi Mi Band 2
6 Nguyễn Ngô Đức Duy xxxx083965

Xiaomi Mi Band 2

7 Nguyễn Ngọc Linh xxxx926878

Xiaomi Mi Band 2

8 Nguyễn Thành Nam xxxx56178

Xiaomi Mi Band 2

9 NGUYỄN THẾ ĐIỆP xxxx35270 Xiaomi Mi Band 2
10 Nguyễn Thị Yến Hồng xxxx29844 Xiaomi Mi Band 2
11 Nguyễn Tiến Tâm xxxx444253 Xiaomi Mi Band 2
12 Nguyễn Trung Nguyên xxxx120941 Xiaomi Mi Band 2
13 Nguyễn Văn Hoài Thương xxxx992993 Xiaomi Redmi Note 5
14 Phạm Văn Tuyền xxxx08098

Xiaomi Mi Band 2

15 Tăng Hiền xxxx99490 Xiaomi Mi Band 2
16 Trần Minh Tuân xxxx48002

Xiaomi Mi Band 2

17 Tuan Hoang Do xxxx497747

Xiaomi Mi Band 2

18 Võ Duy Khánh xxxx61041 Xiaomi Mi Band 2
19 Vũ Thiện Nhân xxxx046526 Xiaomi Mi Band 2