Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Mini Game: Đoán tính năng hay - tặng ngay Note 9

Ngày trao đến: 08/08/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Bảo LC xxxx386666

Trúng điện thoại Samsung Galaxy Note 9