Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Laptop Back to School 2019

Ngày trao đến: 15/10/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 A Nguyên xxxx281684 Học bổng tiền mặt 10 triệu
2 ANH LONG xxxx703323 Tiền mặt 10tr
3 ANH LONG xxxx703323 Tiền mặt 10tr
4 anh Nghĩa xxxx031737 Tiền mặt 10tr
5 anh Nghĩa xxxx031737 Tiền mặt 10tr
6 Anh Toàn xxxx197946 Tiền mặt 10tr
7 Bùi Như Hoa xxxx153823 Tiền mặt 10tr
8 Bùi Như Hoa xxxx153823 Tiền mặt 10tr
9 chị hòa 02839260146 xxxx983051 Học bổng tiền mặt 10 triệu
10 CHỊ PHẠM QUỲNH ANH xxxx328260 Tiền mặt 10tr
11 CHỊ PHẠM QUỲNH ANH xxxx328260 Tiền mặt 10tr
12 do thi thuy mai xxxx184339 Học bổng tiền mặt 10 triệu
13 Hà Thị Thủy xxxx840383

Tiền mặt 10tr

14 Hà Thị Thủy 0828555456 xxxx840383 Tiền mặt 10tr
15 Hiếu xxxx329929 Học bổng tiền mặt 10 triệu
16 Nguyễn Văn Phong xxxx699989 Tiền mặt 10tr
17 A đức xxxx095668 Tiền mặt 10tr
18 A đức xxxx095668 Tiền mặt 10tr
19 A DUY xxxx240159 Học bổng tiền mặt 10 triệu
20 a Mỹ xxxx111507 Tiền mặt 10tr
21 A Quý xxxx411401 Tiền mặt 10tr
22 Anh bách xxxx667838 Tiền mặt 10tr
23 Anh Đoàn xxxx024904 Tiền mặt 10tr
24 Anh Dũng xxxx178185 Tiền mặt 10tr
25 ANH MẠNH xxxx421995 Học bổng tiền mặt 10 triệu
26 Anh Nhu xxxx313306 Tiền mặt 10tr
27 ANH THANH xxxx062779 Tiền mặt 10tr
28 anh thành xxxx050209 Tiền mặt 10tr
29 anh thành xxxx050209 Tiền mặt 10tr
30 Chị Ánh Tuyết xxxx880278 Tiền mặt 10tr
31 chị hạnh xxxx842059 Tiền mặt 10tr
32 CHỊ HẠNH xxxx566996 Tiền mặt 10tr
33 CHỊ HIỀN xxxx278548 Học bổng tiền mặt 10 triệu
34 Chị Hiền xxxx395795 Tiền mặt 10tr
35 Chị Hiền xxxx039502

Tiền mặt 10tr

36 CHỊ HUYỀN xxxx042354 Tiền mặt 10tr
37 CHỊ HUYỀN xxxx098719

Tiền mặt 10tr

38 CHỊ HUYỆN xxxx626942 Tiền mặt 10tr
39 CHỊ MY xxxx576795 Học bổng tiền mặt 10 triệu
40 Chị Mỹ xxxx848678 Tiền mặt 10tr
41 Chị Ngọc xxxx361273 Học bổng tiền mặt 10 triệu
42 CHỊ QUYÊN xxxx384206 Tiền mặt 10tr
43 chị Trân xxxx753353 Tiền mặt 10tr
44 CHÚ HẠNH xxxx171992 Tiền mặt 10tr
45 Cô xuân xxxx501118 Tiền mặt 10tr
46 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VĂN HÓA CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN - VIỆT NAM (Khách hàng tên: Đặng Văn Thạnh) xxxx894864 Tiền mặt 10tr
47 đỗ thị thanh huyền xxxx581135 Tiền mặt 10tr
48 đỗ thị thanh huyền xxxx581135 Tiền mặt 10tr
49 HỒ CÔNG LÝ xxxx136411 Tiền mặt 10tr
50 HỒ CÔNG LÝ xxxx136411 Tiền mặt 10tr
51 HUYNH LE THUY TIEN xxxx673510 Tiền mặt 10tr
52 HUYNH LE THUY TIEN xxxx673510 Tiền mặt 10tr
53 K' VÂN xxxx421658 Học bổng tiền mặt 10 triệu
54 Nguyễn Hải Ninh xxxx424636 Học bổng tiền mặt 10 triệu
55 NGUYỄN HỮU ĐẠT xxxx065155 Học bổng tiền mặt 10 triệu
56 NGUYỄN KIM NGÂN xxxx850865 Tiền mặt 10tr
57 NGUYỄN QUANG HUY xxxx816646 Tiền mặt 10tr
58 NGUYỄN THỊ LIỄU xxxx552208 Tiền mặt 10tr
59 NGUYỄN VĂN SƠN xxxx448233 Tiền mặt 10tr
60 NGUYỄN VĂN SƠN xxxx753972

Tiền mặt 10tr

61 Phạm Mộng Nghi xxxx434473 Tiền mặt 10tr
62 Phạm Như Duy xxxx330704 Tiền mặt 10tr
63 PHAN THẾ HẢI xxxx300507 Tiền mặt 10tr
64 Quách Anh Hào xxxx420036 Tiền mặt 10tr
65 Tăng Ngân Ái xxxx472197 Học bổng tiền mặt 10 triệu
66 THIỆN VĂN BÌNH xxxx856988 Tiền mặt 10tr
67 THIỆN VĂN BÌNH xxxx856988 Tiền mặt 10tr
68 Trần Thị Hằng xxxx956889 Học bổng tiền mặt 10 triệu
69 TRẦN THỊ HOÀ xxxx651193 Tiền mặt 10tr
70 TRẦN THỊ HOÀ xxxx651193 Tiền mặt 10tr
71 TRỊNH THỊ ĐỒNG AN xxxx636193 Tiền mặt 10tr
72 TRƯƠNG HỮU DŨNG xxxx531949 Tiền mặt 10tr
73 Võ Thiên Kim xxxx618129 Học bổng tiền mặt 10 triệu
74 Vũ Duy Quang xxxx207296 Tiền mặt 10tr
75 Vũ Hồng Thắm xxxx846120 Tiền mặt 10tr