Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Laptop back to school 2019 tháng 10

Ngày trao đến: 15/11/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 A Đạt xxxx609582 Tiền mặt 15tr
2 A Hậu xxxx868389 Tiền mặt 15tr
3 A Hòa xxxx363119 Tiền mặt 15tr
4 A VŨ xxxx619916 Tiền mặt 15tr
5 anh đỉnh xxxx075992 Tiền mặt 15tr
6 anh Linh xxxx589688 Tiền mặt 15tr
7 Anh Lộc xxxx812301 Tiền mặt 15tr
8 Anh Long xxxx844469 Tiền mặt 15tr
9 Anh Tâm xxxx676867 Tiền mặt 15tr
10 Anh Thành xxxx387257 Tiền mặt 15tr
11 Anh Thành xxxx516615 Tiền mặt 15tr
12 Anh toàn xxxx720525 Tiền mặt 15tr
13 anh Vinh xxxx687934 Tiền mặt 15tr
14 c Ngân xxxx039461 Tiền mặt 15tr
15 c quỳnh xxxx867237 Tiền mặt 15tr
16 c Thanh xxxx430846 Tiền mặt 15tr
17 Cà Văn Đoàn xxxx080993 Tiền mặt 15tr
18 Cao Thị Thắng xxxx622710 Tiền mặt 15tr
19 Chị Diên xxxx309552 Tiền mặt 15tr
20 CHỊ HÔNG LOAN xxxx718622 Tiền mặt 15tr
21 Chị Hương xxxx692108 Tiền mặt 15tr
22 Chị Mụi xxxx712619 Tiền mặt 15tr
23 Chị Ngân xxxx498202 Tiền mặt 15tr
24 CHỊ NGỌC xxxx996492 Tiền mặt 15tr
25 Chị Quỳnh xxxx651575 Tiền mặt 15tr
26 Chị Thương xxxx949617 Tiền mặt 15tr
27 chị TUYẾT HOA xxxx050724 Tiền mặt 15tr
28 chị vân ạnh xxxx343287 Tiền mặt 15tr
29 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA BÌNH xxxx063252 Tiền mặt 15tr
30 CÔNG TY TNHH TÂM HỮU DŨNG xxxx220161 Tiền mặt 15tr
31 ĐẶNG THÀNH VINH xxxx754508 Tiền mặt 15tr
32 Em linh xxxx505151 Tiền mặt 15tr
33 Lê thị như Ngọc xxxx544833 Tiền mặt 15tr
34 Lê Thị Nhung xxxx201004 Tiền mặt 15tr
35 Lê Thị Oanh xxxx436688 Tiền mặt 15tr
36 Liêu Hồng Nhựt xxxx804026 Tiền mặt 15tr
37 Lò Văn Quyết xxxx830793 Tiền mặt 15tr
38 Lương Thị Ngọc HÀ xxxx146151 Tiền mặt 15tr
39 Lưu Chí Dũng xxxx608888 Tiền mặt 15tr
40 Lưu Xuân Huy xxxx609057 Tiền mặt 15tr
41 NGÔ QUỐC KINH LUÂN xxxx050333 Tiền mặt 15tr
42 Nguyễn Đình Hưng xxxx383597 Tiền mặt 15tr
43 Nguyen Hong Hanh xxxx239007 Tiền mặt 15tr
44 Nguyễn Minh Tiến xxxx467866 Tiền mặt 15tr
45 Nguyễn Minh Tuấn xxxx893866 Tiền mặt 15tr
46 NGUYỄN THANH TÂM xxxx599977 Tiền mặt 15tr
47 Nguyễn Thị Ánh Tuyết xxxx387492 Tiền mặt 15tr
48 Nguyễn Thị Bích Trâm xxxx609832 Tiền mặt 15tr
49 NGUYỄN THIỆN TOÀN xxxx922067 Tiền mặt 15tr
50 PHẠM THỊ THO xxxx411618 Tiền mặt 15tr
51 Phan Đức Phong xxxx213668 Tiền mặt 15tr
52 PHƯƠNG BÙI xxxx133605 Tiền mặt 15tr
53 Toán xxxx452596 Tiền mặt 15tr
54 Trần Lê Phương Hoài xxxx126450 Tiền mặt 15tr
55 TRẦN NGỌC NHÃ HÂN xxxx559766 Tiền mặt 15tr
56 Trần Thị Lan xxxx472051 Tiền mặt 15tr
57 TRẦN THỊ NGA xxxx606577 Tiền mặt 15tr
58 Trần Việt Dũng xxxx197358 Tiền mặt 15tr
59 Trần Xuân Nhung xxxx190436 Tiền mặt 15tr
60 Võ Văn Trung xxxx009659 Tiền mặt 15tr