Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

KHÁM PHÁ S9 - NHẬN NGAY QUÀ XỊN

Ngày trao đến: 15/03/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đào Văn Sứ xxxx6894812 Trúng giải thẻ 200.000đ
2 Đoàn Phúc Hiến xxxx868451 Trúng giải thẻ 200.000đ
3 Đoàn Phúc Hiến xxxx868451 Trúng giải thẻ 200.000đ
4 Đoàn trung Hiếu xxxx980704 Trúng giải thẻ 200.000đ
5 Lê Xuân Đức xxxx034708 Trúng giải Gear Fit 2 Pro
6 Nguyễn Đình Tuấn xxxx4933312 Trúng giải thẻ 200.000đ
7 Nguyễn Hữu Khánh xxxx7829729 Trúng giải thẻ 200.000đ
8 Nguyễn Phước Huy xxxx822587 Trúng giải thẻ 200.000đ
9 Nguyễn Thế Vinh xxxx4933312 Trúng giải thẻ 200.000đ