Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

HỎI ĐÁP LIỀN TAY - NHẬN NGAY QUÀ XỊN

Ngày trao đến: 15/07/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đỗ Minh Thanh xxxx223533 Trúng Mascot Sói Zabivaka
2 La Văn Thắng xxxx9808124 Trúng Mascot Sói Zabivaka
3 Lương Nam Nhật Long xxxx131181 Trúng Mascot Sói Zabivaka
4 Nguyễn minh khang xxxx760799 Trúng Mascot Sói Zabivaka
5 Nguyễn Tấn Nguyên xxxx734259 Trúng Mascot Sói Zabivaka
6 Nguyễn Thị Quyên xxxx268349 Trúng Mascot Sói Zabivaka
7 Nguyễn Thùy Dương xxxx2027145 Trúng Mascot Sói Zabivaka
8 Nguyễn Việt Khang xxxx735531 Trúng Mascot Sói Zabivaka
9 Phạm Đình Tiến xxxx7274848 Trúng Mascot Sói Zabivaka
10 Phạm Yên Hải Anh xxxx7897759 Trúng Mascot Sói Zabivaka