Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Giải mã số 7 trúng OPPO F7

Ngày trao đến: 15/05/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đinh Đức Dung xxxx085643

Giải đặc biệt smartphone tai thỏ OPPO F7 

2 Vũ Vân Phi xxxx298221

Giải đặc biệt smartphone tai thỏ OPPO F7