Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Game Xiaomi Redmi Note 5

Ngày trao đến: 22/05/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Chị Ly xxxx030590

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

2 Đặng Công Hiếu xxxx137936

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

3 Đặng thị thanh tuyền xxxx137038

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

4 Đào Xuân Bình xxxx9031645

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

5 dinh huu chien xxxx3535020

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

6 Đỗ Ngọc Nhật xxxx338119

Trúng điện thoại Xiaomi Redmi Note 5

7 Hoàng Đức Trung xxxx029699

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

8 Hứa Siêu Nguyên xxxx233093

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

9 Huỳnh nhật duy xxxx737545

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

10 Khách chơi game xxxx9530590

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

11 La Nhật Trường xxxx4337717

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

12 lê khắc dương xxxx832404

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

13 Lê Thanh Phước Hiếu xxxx133937

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

14 Lê thị minh nguyệt xxxx737673

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

15 Lưu minh nghia xxxx3332239

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

16 Nguyễn Duy Anh Quốc xxxx137409

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

17 Nguyễn duy khang xxxx8233837

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

18 Nguyễn Hồ Thanh Long xxxx3831310

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

19 Nguyễn Hồng Sơn xxxx135005

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

20 Nguyễn Khoa Nam xxxx133647

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

21 Nguyễn Minh Hiếu xxxx2932870

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

22 Nguyễn thành hưng xxxx835441

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

23 Nguyễn Thị Phượng xxxx935228

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

24 Phạm tuấn bắc xxxx133233

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

25 Phạm văn năm xxxx9530839

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

26 Tạ thị tố châu xxxx329414

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

27 Trần Đình Đức xxxx232469

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

28 Trần Quốc Tuấn xxxx2235393

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

29 Trương Nguyễn Triệu Đình xxxx7833101

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

30 Vo Chi Cong xxxx4234387

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2

31 Vũ Mạnh Hùng xxxx5130102

Trúng Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 2