Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Game Khám Phá Siêu Tốc F9

Ngày trao đến: 26/08/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 A vinh xxxx790924 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
2 Anh xxxx7478542 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
3 Be Hieu xxxx8043134 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
4 Be Hieu xxxx4081418 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
5 Be Hieu xxxx469692 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
6 Biện dương hồng ái xxxx513347 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
7 Bình xxxx7103965 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
8 Bùi Quang Huy xxxx318689 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
9 Châu xxxx6950079 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
10 Châu Thanh Vinh xxxx6641744 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
11 Công xxxx5484519 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
12 Dang Do xxxx480395 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
13 Đặng Thị Hoa xxxx6695648 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
14 Đặng Thị Loan xxxx314436 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
15 Dang Trang xxxx507670 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
16 Dang Trang xxxx346867 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
17 Ðiệp xxxx8215438 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
18 Đình Trang xxxx5344547 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
19 Đinh Văn Tuyển xxxx682120 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
20 Đinh Văn Tuyển xxxx002796 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
21 Đinh Văn Tuyển xxxx2553416 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
22 Đinh Văn Tuyển xxxx2248631

Điện thoại OPPO F9

23 Đinh Văn Tuyển xxxx669760 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
24 Do Minh xxxx4861957 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
25 Do Minh xxxx638582 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
26 Đỗ minh luân xxxx7843859 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
27 Đỗ Quang Hải xxxx851711 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
28 Đoàn Công Cường xxxx8789889 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
29 Đoàn Khánh Duy xxxx6703069 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
30 Du xxxx4490969 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
31 Ðức xxxx4349521 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
32 Đức Anh xxxx405853 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
33 Đức Anh xxxx5126061 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
34 Đức Anh xxxx3776169 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
35 Đức Anh xxxx316865 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
36 Dũng xxxx8997536 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
37 Duong thanh quy xxxx4100254 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
38 Duy xxxx7224653 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
39 xxxx5357307 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
40 Ha truong an xxxx432060 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
41 Hào xxxx6637065 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
42 Hậu xxxx7499254 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
43 Hậu xxxx4790827 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
44 Hiếu xxxx3123605 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
45 Hiếu xxxx3123605 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
46 Ho Dung xxxx3471954 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
47 Hòa xxxx5644106 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
48 Hòa xxxx5644106 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
49 Hoang Chuc xxxx070603 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
50 Hoang Chuc xxxx461812 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
51 Hoang Chuc xxxx8875358 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
52 Hồng Giang xxxx486421 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
53 Hồng Giang xxxx014940 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
54 Huy xxxx853000 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
55 Huy xxxx9648826 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
56 Huy xxxx3128379 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
57 Huyền Phương xxxx302826 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
58 Huyền Phương xxxx304240 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
59 Huyền Phương xxxx526759 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
60 Huỳnh lê hoa xxxx011553 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
61 Kha xxxx5373499 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
62 Kha xxxx9805383 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
63 Khiêm xxxx6378101 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
64 Kiên xxxx7234692 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
65 Kiều Thị huệ xxxx445516 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
66 Lâm Minh Quí xxxx411127 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
67 Le Dung xxxx461612 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
68 Lê Duy Mạnh xxxx6568112 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
69 Lê Hồng Phúc xxxx592827 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
70 Le Huu Loi xxxx885178 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
71 Lê Khải Hoàng xxxx250434 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
72 Lê thị Lan Hương xxxx9720002 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
73 Lê Thị Mỹ Tiên xxxx106221 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
74 Lê Thị Thùy Trang xxxx5933409 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
75 Lê trung hiếu xxxx8367888 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
76 Lê Tuấn ANh xxxx6254314 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
77 leduyphong xxxx108268 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
78 Lộc xxxx3393259 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
79 Long xxxx6245483 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
80 Mai Hung xxxx538921 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
81 Mai Hung xxxx3621516 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
82 Minh Đức xxxx226104 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
83 Minh Ngọc xxxx304805 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
84 Minh Ngọc xxxx345850 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
85 Minh Ngọc xxxx453530 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
86 Mỹ Dung xxxx534342 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
87 Mỹ Dung xxxx304743 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
88 Nam xxxx317200 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
89 Nghĩa xxxx3533823 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
90 Ngo Huy xxxx4625054 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
91 Ngô Quốc Tấn xxxx295662 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
92 NGÔ VĂN HẢI xxxx667645 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
93 Ngọc Dung xxxx9659498 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
94 Ngọc Dương xxxx3032125 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
95 Ngọc Dương xxxx322821 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
96 nguyễn đức anh xxxx663029 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
97 Nguyen Kien xxxx531815 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
98 Nguyen Kien xxxx103531 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
99 Nguyễn Minh Tâm xxxx288674

Điện thoại OPPO F9

100 Nguyen Ngoc xxxx3435158 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
101 Nguyen Ngoc xxxx471603 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
102 Nguyễn Ngọc minh thư xxxx521541 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
103 Nguyen Phuong xxxx140806 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
104 Nguyễn Thanh Bình xxxx255118 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
105 Nguyễn Thành Tiến xxxx3867381 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
106 Nguyễn thị Mỹ Tiên xxxx635966 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
107 Nguyễn Trịnh Hoàng Anh xxxx781748 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
108 Nguyễn trọng đạt xxxx6698333 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
109 nguyễn văn toán xxxx4069720 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
110 Nhân xxxx3688948 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
111 Ông lưu hồng phúc xxxx475499 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
112 Pham Dung xxxx610825 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
113 Pham Dung xxxx613251 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
114 Pham Dung xxxx129492 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
115 Pham Dung xxxx4565951 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
116 Pham Hien xxxx141135 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
117 Pham Hien xxxx5663237 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
118 Pham Thang xxxx320705 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
119 Pham Thang xxxx4695154 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
120 Phan trọng tấn xxxx542387 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
121 Phát xxxx2152759 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
122 Phú Lưu xxxx157520 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
123 Quang Huy xxxx346233 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
124 Quang Huy xxxx319876 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
125 Quat xxxx3187633 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
126 Quốc xxxx3159691 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
127 Quý xxxx3160157 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
128 Thạch xxxx5705202 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
129 Thai Giang xxxx9234147 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
130 Thành xxxx9878547 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
131 Thành Đô xxxx517674 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
132 Thành Đô xxxx532178 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
133 Thành Đô xxxx026087 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
134 Thị Hiền xxxx096762 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
135 Thị Hiền xxxx024714 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
136 Thị Nga xxxx232873 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
137 Thị Phượng xxxx643530 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
138 Thịnh xxxx5167341 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
139 Thuận xxxx5194425 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
140 Thuận xxxx8886203 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
141 Toàn xxxx2723634 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
142 Trần Anh Thư xxxx200047 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
143 Trần hữu nghĩa xxxx8903419 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
144 Trần Khánh Linh xxxx556948 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
145 Tran Manh xxxx4600803 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
146 trần ngọc hải xxxx594066 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
147 Trần Thị Ngọc Hai xxxx340408 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
148 Trần Văn Tiến xxxx3384470 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
149 Trịnh Hồng Hiếu xxxx116468 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
150 Trung xxxx4894655 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
151 Trương Bằng Lăng xxxx598865 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
152 Trương Thị Thu Lài xxxx064053 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
153 Trương Thiên Tính xxxx453435 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
154 Tùng xxxx111262 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
155 Văn Hưng xxxx671807 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
156 Vinh xxxx3900513 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
157 Võ Thanh Tuấn xxxx3270437 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
158 Vo thi ty phu xxxx190495 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
159 Võ văn Tảo xxxx440474 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
160 Vu Anh xxxx461812 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
161 Vu Anh xxxx408462 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
162 Vu Hoang xxxx685851 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
163 Vũ văn trung xxxx831176 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
164 Xuân Hiếu xxxx402904 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
165 Xuân Kiên xxxx157285 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ
166 Xuân Thắng xxxx305750 Trúng thẻ điện thoại 50.000đ