Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

ĐỌC ĐÚNG TÊN CAM NHẬN QUÀ SIÊU CẤP CÙNG GALAXY A9

Ngày trao đến: 06/12/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đinh Thị Hồng Vinh xxxx085687

Trúng Samsung Galaxy A7