Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

ĐOÁN TÍNH NĂNG HAY - NHẬN NGAY A50

Ngày trao đến: 03/06/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Phạm Quang Lĩnh xxxx602796

Trúng điện thoại Samsung Galaxy A50