Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Đoán Phone mới trúng SmartWatch

Ngày trao đến: 13/10/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Chị Sen xxxx422791 Thẻ cào điện thoại 100.000đ
2 Chung Lê Hồng Ân xxxx421105 Thẻ cào điện thoại 100.000đ
3 Lê Thị Sen xxxx420925 Thẻ cào điện thoại 100.000đ
4 Minh Đỗ xxxx423804 Thẻ cào điện thoại 100.000đ
5 Ngọc Dương xxxx422143 Thẻ cào điện thoại 100.000đ
6 Nguyễn Hải xxxx420965 Thẻ cào điện thoại 100.000đ
7 Nguyễn Phượng xxxx424048 Thẻ cào điện thoại 100.000đ
8 Phạm Đức xxxx424144 Thẻ cào điện thoại 100.000đ
9 Phạm Lê Kiều Duyên xxxx424817

Apple Watch Series 3 GPS 38mm trị giá 7.990.000đ

10 Phạm Ngọc Dương xxxx419725 Thẻ cào điện thoại 100.000đ
11 Vũ Đức Anh xxxx423903 Thẻ cào điện thoại 100.000đ
12 Vũ Hoàng xxxx424325

Tai nghe AirPods 2 trị giá 5.990.000đ