Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Đoán giá đúng trúng Realme 3

Ngày trao đến: 30/04/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Anh Hải xxxx989171 Thẻ cào 20.000đ
2 Anh Hiếu xxxx658583 Thẻ cào 20.000đ
3 Anh Hiếu xxxx127074 Thẻ cào 20.000đ
4 Anh Hưng xxxx325953 Thẻ cào 20.000đ
5 Anh Hưng xxxx885355 Thẻ cào 20.000đ
6 Anh Liêu xxxx324940 Thẻ cào 20.000đ
7 Anh Liêu xxxx387337 Thẻ cào 20.000đ
8 Anh Ngoc xxxx285254 Thẻ cào 20.000đ
9 Anh Ngoc xxxx935352 Thẻ cào 20.000đ
10 Anh Ngoc xxxx904043 Thẻ cào 20.000đ
11 Anh Ngoc xxxx029192 Thẻ cào 20.000đ
12 Anh Ngoc xxxx086360 Thẻ cào 20.000đ
13 Anh Tuấn xxxx123031 Thẻ cào 20.000đ
14 Anh Vũ xxxx814548 Thẻ cào 20.000đ
15 Anh Vũ xxxx957370 Thẻ cào 20.000đ
16 Anh Vũ xxxx576169 Thẻ cào 20.000đ
17 Bao Ngoc xxxx950208 Thẻ cào 20.000đ
18 Chị Ân xxxx908183 Thẻ cào 20.000đ
19 Chị Loan xxxx660605 Thẻ cào 20.000đ
20 Chị Loan xxxx867862 Thẻ cào 20.000đ
21 Chị Nga xxxx661712 Thẻ cào 20.000đ
22 Chị Sen xxxx901419 Thẻ cào 20.000đ
23 Chị Sen xxxx269792 Thẻ cào 20.000đ
24 Chu Minh xxxx933634 Thẻ cào 20.000đ
25 Chung xxxx966479 Thẻ cào 20.000đ
26 Chung Lê Hồng Ân xxxx581713 Thẻ cào 20.000đ
27 Đại Mạnh xxxx828480 Thẻ cào 20.000đ
28 Dang Chinh xxxx199774 Thẻ cào 20.000đ
29 Đặng Đình Chỉnh xxxx489495 Thẻ cào 20.000đ
30 Đặng Đình Chỉnh xxxx325957 Thẻ cào 20.000đ
31 Đặng Đình Chỉnh xxxx926963 Thẻ cào 20.000đ
32 Dang Do xxxx799663 Thẻ cào 20.000đ
33 Đặng Đô xxxx935135 Thẻ cào 20.000đ
34 Đặng Lê Đình Trang xxxx775611 Thẻ cào 20.000đ
35 Đặng Lê Đình Trang xxxx237576 Thẻ cào 20.000đ
36 Đặng Thành Đô xxxx926260 Thẻ cào 20.000đ
37 Đặng Thành Đô xxxx387476 Thẻ cào 20.000đ
38 Đặng Trang xxxx345452 Thẻ cào 20.000đ
39 Đậu Quang Liêu xxxx922920 Thẻ cào 20.000đ
40 Đỗ Mạnh Cường xxxx087673 Thẻ cào 20.000đ
41 Đỗ Quỳnh xxxx922660 Thẻ cào 20.000đ
42 Đỗ Trường Minh xxxx933722 Thẻ cào 20.000đ
43 Đỗ Trường Minh xxxx846667 Thẻ cào 20.000đ
44 Đức Anh xxxx799144 Thẻ cào 20.000đ
45 Đức Anh xxxx982713 Thẻ cào 20.000đ
46 Đức Nghĩa xxxx914543 Thẻ cào 20.000đ
47 Dũng Nguyễn xxxx053432 Thẻ cào 20.000đ
48 Dương Phạm xxxx770901 Thẻ cào 20.000đ
49 Giang xxxx955651 Thẻ cào 20.000đ
50 Giang xxxx576064 Thẻ cào 20.000đ
51 Hà Thị Tuyết xxxx046703 Thẻ cào 20.000đ
52 Hiền Phạm xxxx298582 Thẻ cào 20.000đ
53 Hoàng Hồng Lê xxxx743437 Thẻ cào 20.000đ
54 Hoàng Hồng Lê xxxx551633 Thẻ cào 20.000đ
55 Hoàng Hồng Lê xxxx493734 Thẻ cào 20.000đ
56 Hoàng Lê xxxx933732 Thẻ cào 20.000đ
57 Hong An xxxx914543 Thẻ cào 20.000đ
58 Hồng Giang xxxx438381 Thẻ cào 20.000đ
59 Hồng Lê xxxx518480 Thẻ cào 20.000đ
60 Huệ xxxx900454 Thẻ cào 20.000đ
61 Hưng xxxx996291 Thẻ cào 20.000đ
62 Huy xxxx966792 Thẻ cào 20.000đ
63 Huy Hoàng xxxx973137 Thẻ cào 20.000đ
64 Khánh xxxx434514 Thẻ cào 20.000đ
65 Kiều Duyên xxxx738183 Thẻ cào 20.000đ
66 Lê Ngọc Dung xxxx935351 Thẻ cào 20.000đ
67 Lê ngọc lan xxxx511549 Thẻ cào 20.000đ
68 Lê Sen xxxx199776 Thẻ cào 20.000đ
69 Lê Thị Sen xxxx775844 Thẻ cào 20.000đ
70 Lê Thị Sen xxxx409095 Thẻ cào 20.000đ
71 Lê Thị Sen xxxx645254 Thẻ cào 20.000đ
72 Lương Thanh Loan xxxx279091 Thẻ cào 20.000đ
73 Mai Duy Khanh xxxx151609 Thẻ cào 20.000đ
74 Mai Văn Hưng xxxx534540 Thẻ cào 20.000đ
75 Mai Văn Hưng xxxx922711 Thẻ cào 20.000đ
76 Minh Đức xxxx831513 Thẻ cào 20.000đ
77 Minh Đức xxxx516469 Thẻ cào 20.000đ
78 Minh Đức xxxx385356 Thẻ cào 20.000đ
79 Minh Như xxxx685956 Thẻ cào 20.000đ
80 Minh Như xxxx955004 Thẻ cào 20.000đ
81 Minh Như xxxx741215 Thẻ cào 20.000đ
82 Mr. Phuong xxxx187296 Thẻ cào 20.000đ
83 Ngô Huy xxxx922662 Thẻ cào 20.000đ
84 Ngọc Dung xxxx428369 Thẻ cào 20.000đ
85 Ngọc Dung xxxx960706 Thẻ cào 20.000đ
86 Ngọc Dương xxxx920803 Thẻ cào 20.000đ
87 Ngọc Dương xxxx917024 Thẻ cào 20.000đ
88 Ngọc Hồ xxxx934846 Thẻ cào 20.000đ
89 Nguyễn Ánh Ngọc xxxx934847 Thẻ cào 20.000đ
90 Nguyễn Đức Nghĩa xxxx922755 Thẻ cào 20.000đ
91 Nguyen Duy Anh xxxx563649 Thẻ cào 20.000đ
92 Nguyen Duy Anh xxxx611721 Thẻ cào 20.000đ
93 Nguyen Duy Anh xxxx399433 Thẻ cào 20.000đ
94 Nguyen Duy Anh xxxx811495 Thẻ cào 20.000đ
95 Nguyen Duy Anh xxxx951358 Thẻ cào 20.000đ
96 Nguyen Duy Anh xxxx329807 Thẻ cào 20.000đ
97 Nguyen Duy Anh xxxx693954 Thẻ cào 20.000đ
98 Nguyễn Hải xxxx914542 Thẻ cào 20.000đ
99 Nguyễn Huy Thành xxxx924241 Thẻ cào 20.000đ
100 Nguyễn Huyền Phương xxxx463635 Thẻ cào 20.000đ
101 Nguyễn Huyền Phương xxxx416838 Thẻ cào 20.000đ
102 Nguyễn Kiên xxxx800551 Thẻ cào 20.000đ
103 Nguyễn Nhật Thư xxxx957983 Thẻ cào 20.000đ
104 Nguyễn Phượng xxxx664742 Thẻ cào 20.000đ
105 Nguyễn Thị Ánh Ngọc xxxx280107 Thẻ cào 20.000đ
106 Nguyễn Thị Ánh Ngọc xxxx007573 Thẻ cào 20.000đ
107 Nguyễn Thị Huyền Phương xxxx933736 Thẻ cào 20.000đ
108 Nguyễn Thị Phượng xxxx911357 Thẻ cào 20.000đ
109 Nguyễn Thị Thạch Du xxxx263174 Thẻ cào 20.000đ
110 Nguyễn Thị Thạch Du xxxx370688 Thẻ cào 20.000đ
111 Nguyễn Tuấn Hải xxxx284285 Thẻ cào 20.000đ
112 Nguyễn Tuấn Hải xxxx918480 Thẻ cào 20.000đ
113 Nguyen Van Đồng xxxx218399 Thẻ cào 20.000đ
114 Nguyễn Văn Vũ xxxx726842 Thẻ cào 20.000đ
115 Nguyễn Viết Dũng xxxx925885 Thẻ cào 20.000đ
116 Nguyễn Viết Dũng xxxx104344 Thẻ cào 20.000đ
117 Nguyễn Xuân Kiên xxxx933661 Thẻ cào 20.000đ
118 Nhã xxxx172536

Điện thoại Realme 3

119 Như Nguyễn xxxx922700 Thẻ cào 20.000đ
120 Phạm Đức xxxx668044 Thẻ cào 20.000đ
121 Phạm Duyên xxxx933632 Thẻ cào 20.000đ
122 Phạm Duyên xxxx997876 Thẻ cào 20.000đ
123 Phạm Hiền xxxx486463 Thẻ cào 20.000đ
124 Phạm Kiều Oanh xxxx923901 Thẻ cào 20.000đ
125 Phạm Minh Đức xxxx911744 Thẻ cào 20.000đ
126 Phạm Ngọc Dương xxxx931513 Thẻ cào 20.000đ
127 Phạm Thị Hiền xxxx935350 Thẻ cào 20.000đ
128 Phan Văn Vũ xxxx931312 Thẻ cào 20.000đ
129 Phuong Nguyen xxxx320602 Thẻ cào 20.000đ
130 Phương Nguyễn xxxx298784 Thẻ cào 20.000đ
131 Phương Nguyễn xxxx925451 Thẻ cào 20.000đ
132 Quang Huy xxxx657674 Thẻ cào 20.000đ
133 Quang Huy xxxx741216 Thẻ cào 20.000đ
134 Quang Huy xxxx013430 Thẻ cào 20.000đ
135 Quang Huy xxxx540369 Thẻ cào 20.000đ
136 Quang Liêu xxxx961112 Thẻ cào 20.000đ
137 Quyền xxxx335382 Thẻ cào 20.000đ
138 Sinh xxxx308104 Thẻ cào 20.000đ
139 Thái Hồng Giang xxxx928280 Thẻ cào 20.000đ
140 Thắng Phạm xxxx922663 Thẻ cào 20.000đ
141 Thanh Do xxxx921441 Thẻ cào 20.000đ
142 Thanh Do xxxx268980 Thẻ cào 20.000đ
143 Thanh Do xxxx164541 Thẻ cào 20.000đ
144 Thành Nguyễn xxxx931210 Thẻ cào 20.000đ
145 Thành Nguyễn xxxx775220 Thẻ cào 20.000đ
146 Thành Nguyễn xxxx408283 Thẻ cào 20.000đ
147 thuận xxxx194425 Thẻ cào 20.000đ
148 Thuận xxxx194425 Thẻ cào 20.000đ
149 Thúy xxxx238326 Thẻ cào 20.000đ
150 Thuy Linh xxxx130204 Thẻ cào 20.000đ
151 Thuy Linh xxxx069892 Thẻ cào 20.000đ
152 Thuy Linh xxxx904346 Thẻ cào 20.000đ
153 Thúy Quỳnh xxxx955344 Thẻ cào 20.000đ
154 Thúy Quỳnh xxxx575256 Thẻ cào 20.000đ
155 Tô Hiệp xxxx924240 Thẻ cào 20.000đ
156 Tô Hoàng Hiệp xxxx388184 Thẻ cào 20.000đ
157 Tô Hoàng Hiệp xxxx492923 Thẻ cào 20.000đ
158 Trần Anh Tuấn xxxx582521 Thẻ cào 20.000đ
159 Trần Đại Mạnh xxxx159598 Thẻ cào 20.000đ
160 Trần Đại Mạnh xxxx933660 Thẻ cào 20.000đ
161 Trần Mạnh xxxx310805 Thẻ cào 20.000đ
162 Trung Thành xxxx421887 Thẻ cào 20.000đ
163 Trung Thành xxxx367634 Thẻ cào 20.000đ
164 Trung Thành xxxx981701 Thẻ cào 20.000đ
165 Trường Minh xxxx407677 Thẻ cào 20.000đ
166 Trường Minh xxxx925850 Thẻ cào 20.000đ
167 Tuấn Dũng xxxx957971 Thẻ cào 20.000đ
168 Tuấn Dũng xxxx935853 Thẻ cào 20.000đ
169 Tuấn Trần xxxx934845 Thẻ cào 20.000đ
170 Văn Minh xxxx124042 Thẻ cào 20.000đ
171 Văn Minh xxxx827670 Thẻ cào 20.000đ
172 Văn Vũ xxxx661019 Thẻ cào 20.000đ
173 Văn Vũ xxxx629097 Thẻ cào 20.000đ
174 Viết Dũng xxxx629195 Thẻ cào 20.000đ
175 Viết Dũng xxxx955711 Thẻ cào 20.000đ
176 Vũ Đức Anh xxxx927007 Thẻ cào 20.000đ
177 Vũ Đức Anh xxxx393875 Thẻ cào 20.000đ
178 VŨ ĐỨC CƯỜNG xxxx121121 Thẻ cào 20.000đ
179 Vũ Hoàng xxxx267174 Thẻ cào 20.000đ
180 Vũ Hoàng xxxx914643 Thẻ cào 20.000đ
181 Vũ Huy Hoàng xxxx857475 Thẻ cào 20.000đ
182 Vũ Huy Hoàng xxxx581614 Thẻ cào 20.000đ
183 Vũ Linh xxxx594344 Thẻ cào 20.000đ
184 Vũ Linh xxxx617273 Thẻ cào 20.000đ
185 Vũ Linh xxxx914642 Thẻ cào 20.000đ
186 Vũ Thanh Toàn xxxx279196 Thẻ cào 20.000đ
187 Vũ Thanh Toàn xxxx927876 Thẻ cào 20.000đ
188 Vũ Thị Hằng xxxx446674 Thẻ cào 20.000đ
189 Vũ Thị Hằng xxxx267447 Thẻ cào 20.000đ
190 Vũ Thị Hằng xxxx542715 Thẻ cào 20.000đ
191 Vũ Thùy Linh xxxx917371 Thẻ cào 20.000đ
192 Vũ Thùy Linh xxxx920603 Thẻ cào 20.000đ
193 Vũ Thùy Linh xxxx284244 Thẻ cào 20.000đ
194 Vũ Toàn xxxx911588 Thẻ cào 20.000đ
195 Xuân Hiếu xxxx922661 Thẻ cào 20.000đ
196 Xuân Kiên xxxx487970 Thẻ cào 20.000đ
197 Xuân Thắng xxxx738084 Thẻ cào 20.000đ
198 Xuân Thắng xxxx658581 Thẻ cào 20.000đ