Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Đại tiệc lên đời Samsung

Ngày trao đến: 20/11/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Anh Chính xxxx994077 Tủ Lạnh Samsung
2 Anh Khang xxxx977644 Tủ Lạnh Samsung
3 Chị Liên xxxx444622 Tủ Lạnh Samsung
4 Chị Phương xxxx062559 Tủ Lạnh Samsung
5 Chị Yến xxxx684633 Tủ lạnh Samsung
6 Nguyễntất Kiên xxxx616333 Tủ Lạnh Samsung
7 Phạm Thị Hạnh xxxx016588 Tủ Lạnh Samsung
8 A Duy xxxx552352 Tủ lạnh Samsung
9 A Thú xxxx519145 Tủ lạnh Samsung
10 Anh Ai xxxx447828 Tủ lạnh Samsung
11 Anh Ba xxxx550786 Tủ Lạnh Samsung
12 Anh Đạt xxxx061123 Tủ Lạnh Samsung
13 Anh Hải xxxx989727 Tủ Lạnh Samsung
14 Anh Hùng xxxx473839 Tủ Lạnh Samsung
15 Anh Hưng xxxx642316 Tủ lạnh Samsung
16 Anh Khôi xxxx979835 Tủ Lạnh Samsung
17 Anh Minh xxxx670198 Tủ lạnh Samsung
18 Anh Phong xxxx727266 Tủ lạnh Samsung
19 Anh Phước xxxx565150 Tủ lạnh Samsung
20 Anh Quân xxxx741748 Tủ lạnh Samsung
21 Anh Quang xxxx762674 Tủ lạnh Samsung
22 Anh Sơn xxxx296406 Tủ Lạnh Samsung
23 Anh Tân xxxx527834 Tủ lạnh Samsung
24 Anh Thạch xxxx780824 Tủ Lạnh Samsung
25 Anh Thanh xxxx394789 Tủ Lạnh Samsung
26 Anh Thanh xxxx670852 Tủ lạnh Samsung
27 Anh Thọ xxxx746999 Tủ Lạnh Samsung
28 Anh Tình xxxx788118 Tủ Lạnh Samsung
29 Anh Tú xxxx960466 Tủ Lạnh Samsung
30 Anh Tuan xxxx218511 Tủ lạnh Samsung
31 Anh Tuấn xxxx876549 Tủ lạnh Samsung
32 Anh Tuấn xxxx859155 Tủ Lạnh Samsung
33 Anh Vũ xxxx709565 Tủ lạnh Samsung
34 Anh Xăng xxxx927293 Tủ lạnh Samsung
35 Bùi Thị Chinh xxxx002111 Tủ Lạnh Samsung
36 Bùi Văn Danh xxxx925634 Tủ Lạnh Samsung
37 C Bạch xxxx203871 Tủ lạnh Samsung
38 C Chung xxxx643192 Tủ lạnh Samsung
39 Cao Minh Phát xxxx611898 Tủ Lạnh Samsung
40 Chị Dung xxxx877384 Tủ Lạnh Samsung
41 Chị Hằng xxxx135225 Tủ lạnh Samsung
42 Chị Hiền xxxx132899 Tủ lạnh Samsung
43 Chị Liên xxxx498215 Tủ Lạnh Samsung
44 Chị Nga xxxx996870 Tủ lạnh Samsung
45 Chị Quỳnh xxxx958064 Tủ lạnh Samsung
46 Chị Thạch xxxx898978 Tủ lạnh Samsung
47 Chị Vân xxxx546252 Tủ lạnh Samsung
48 Chú Diệp xxxx949961 Tủ Lạnh Samsung
49 Chú Hoàng xxxx151319 Tủ lạnh Samsung
50 Chú Ngan xxxx066384 Tủ Lạnh Samsung
51 Cô Dương xxxx197208 Tủ lạnh Samsung
52 Cô Khanh xxxx689978 Tủ lạnh Samsung
53 Cô Lan xxxx767459 Tủ lạnh Samsung
54 Cô Thu xxxx835179 Tủ Lạnh Samsung
55 Cô Thuý xxxx780810 Tủ lạnh Samsung
56 Cô Tiên xxxx985116 Tủ lạnh Samsung
57 Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Duy Đức xxxx082732 Tủ lạnh Samsung
58 Đinh Tâm xxxx752054 Tủ Lạnh Samsung
59 Đinh Thị Hồng Nhung xxxx895912 Tủ Lạnh Samsung
60 Đỗ Thị An xxxx848934 Tủ lạnh Samsung
61 Đỗ Thị Vân Anh xxxx427519 Tủ Lạnh Samsung
62 Đoàn Nguyễn Nhật Anh Mỹ xxxx239702 Tủ lạnh Samsung
63 Em Huynh xxxx814198 Tủ lạnh Samsung
64 Hồ Thanh Diện xxxx120602 Tủ Lạnh Samsung
65 Hoàng Đình Tuấn xxxx115682 Tủ Lạnh Samsung
66 Hoang Thanh Vy xxxx130360 Tủ lạnh Samsung
67 Huynh Thanh Huy xxxx034561 Tủ lạnh Samsung
68 Huỳnh Thị Lài xxxx422170 Tủ Lạnh Samsung
69 Lê Thị Chiều xxxx992964 Tủ Lạnh Samsung
70 Lê Tự Cường xxxx425582 Tủ Lạnh Samsung
71 Nghiêm Thanh Hà xxxx023113 Tủ Lạnh Samsung
72 Nguyễn Đăng Nam xxxx285651 Tủ lạnh Samsung
73 Nguyễn Long Khánh xxxx438366 Tủ lạnh Samsung
74 Nguyễn Minh Khởi xxxx652390 Tủ lạnh Samsung
75 Nguyễn Quốc Việt xxxx889665 Tủ lạnh Samsung
76 Nguyễn Tấn Luật xxxx029129 Tủ Lạnh Samsung
77 Nguyễn Thành Nam xxxx155158 Tủ lạnh Samsung
78 Nguyễn Thị Anh xxxx970595 Tủ Lạnh Samsung
79 Nguyễn Thị Mỹ Liên xxxx067818 Tủ Lạnh Samsung
80 Nguyễn Thị Thanh Nga xxxx233942 Tủ Lạnh Samsung
81 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên xxxx520610 Tủ Lạnh Samsung
82 Nguyễn Thị Vui xxxx110481 Tủ Lạnh Samsung
83 Nguyễn Văn Thông xxxx214516 Tủ Lạnh Samsung
84 Nguyen Vu Minh Thi xxxx346793 Tủ lạnh Samsung
85 Phạm Công Danh xxxx009960 Tủ lạnh Samsung
86 Phạm Hữu Long xxxx893123 Tủ lạnh Samsung
87 Phạm Thanh Dục xxxx030444 Tủ Lạnh Samsung
88 Phạm Thị Kim Hoa xxxx977933 Tủ Lạnh Samsung
89 Phạm Thị Kim Nhạn xxxx797922 Tủ lạnh Samsung
90 Phạm Thị Thu Hà xxxx607631 Tủ lạnh Samsung
91 Phạm Thị Vinh xxxx713258 Tủ Lạnh Samsung
92 Phạm Trường Nghị xxxx993729 Tủ Lạnh Samsung
93 Trần Đình Muốn xxxx237377 Tủ Lạnh Samsung
94 Trần Đức Bằng xxxx227327 Tủ lạnh Samsung
95 Trần Khánh Vinh xxxx002415 Tủ Lạnh Samsung
96 Trần Thị Hằng xxxx692950 Tủ lạnh Samsung
97 Trieu Thanh Tuan xxxx903465 Tủ lạnh Samsung
98 Tú Anh xxxx135878 Tủ lạnh Samsung
99 Võ Quan Thơ xxxx455360 Tủ Lạnh Samsung
100 Võ Thuật xxxx083871 Tủ Lạnh Samsung