Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Đại tiệc lên đời Samsung

Ngày trao đến: 31/10/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Chị Yến xxxx84633 Trúng tủ lạnh Samsung
2 A Duy xxxx52352 Trúng tủ lạnh Samsung
3 A THÚ xxxx19145 Trúng tủ lạnh Samsung
4 A THÚ xxxx19145 Trúng tủ lạnh Samsung
5 Anh Ai xxxx47828 Trúng tủ lạnh Samsung
6 Anh Ai xxxx47828 Trúng tủ lạnh Samsung
7 Anh Hưng xxxx42316 Trúng tủ lạnh Samsung
8 Anh Hưng xxxx42316 Trúng tủ lạnh Samsung
9 ANH MINH xxxx70198 Trúng tủ lạnh Samsung
10 ANH MINH xxxx70198 Trúng tủ lạnh Samsung
11 Anh Phong xxxx27266 Trúng tủ lạnh Samsung
12 Anh Phong xxxx27266 Trúng tủ lạnh Samsung
13 ANH PHƯỚC xxxx65150 Trúng tủ lạnh Samsung
14 ANH PHƯỚC xxxx65150 Trúng tủ lạnh Samsung
15 Anh Quân xxxx41748 Trúng tủ lạnh Samsung
16 Anh Quân xxxx41748 Trúng tủ lạnh Samsung
17 ANH QUANG xxxx62674 Trúng tủ lạnh Samsung
18 ANH QUANG xxxx62674 Trúng tủ lạnh Samsung
19 ANH TÂN xxxx27834 Trúng tủ lạnh Samsung
20 ANH TÂN xxxx27834 Trúng tủ lạnh Samsung
21 Anh Thanh xxxx70852 Trúng tủ lạnh Samsung
22 ANH TUAN xxxx18511 Trúng tủ lạnh Samsung
23 ANH TUAN xxxx18511 Trúng tủ lạnh Samsung
24 Anh Tuấn xxxx76549 Trúng tủ lạnh Samsung
25 ANH VŨ xxxx09565 Trúng tủ lạnh Samsung
26 ANH VŨ xxxx09565 Trúng tủ lạnh Samsung
27 ANH XĂNG xxxx27293 Trúng tủ lạnh Samsung
28 ANH XĂNG xxxx27293 Trúng tủ lạnh Samsung
29 C Bạch xxxx03871 Trúng tủ lạnh Samsung
30 C Bạch xxxx03871 Trúng tủ lạnh Samsung
31 C Chung xxxx43192 Trúng tủ lạnh Samsung
32 C Chung xxxx43192 Trúng tủ lạnh Samsung
33 CHỊ HẰNG xxxx35225 Trúng tủ lạnh Samsung
34 CHỊ HẰNG xxxx35225 Trúng tủ lạnh Samsung
35 CHỊ HIỀN xxxx32899 Trúng tủ lạnh Samsung
36 CHỊ NGA xxxx96870 Trúng tủ lạnh Samsung
37 Chị quỳnh xxxx58064 Trúng tủ lạnh Samsung
38 Chị quỳnh xxxx58064 Trúng tủ lạnh Samsung
39 Chị Thạch xxxx98978 Trúng tủ lạnh Samsung
40 Chị Vân xxxx46252 Trúng tủ lạnh Samsung
41 Chú Hoàng xxxx51319 Trúng tủ lạnh Samsung
42 Cô Dương xxxx97208 Trúng tủ lạnh Samsung
43 Cô Khanh xxxx89978 Trúng tủ lạnh Samsung
44 Cô Lan xxxx67459 Trúng tủ lạnh Samsung
45 Cô Thuý xxxx80810 Trúng tủ lạnh Samsung
46 Cô Tiên xxxx85116 Trúng tủ lạnh Samsung
47 Cô Tiên xxxx85116 Trúng tủ lạnh Samsung
48 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG DUY ĐỨC xxxx82732 Trúng tủ lạnh Samsung
49 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG DUY ĐỨC xxxx82732 Trúng tủ lạnh Samsung
50 ĐỖ THỊ AN xxxx48934 Trúng tủ lạnh Samsung
51 ĐỖ THỊ AN xxxx48934 Trúng tủ lạnh Samsung
52 Đoàn Nguyễn Nhật Anh Mỹ xxxx39702 Trúng tủ lạnh Samsung
53 EM HUYNH xxxx14198 Trúng tủ lạnh Samsung
54 EM HUYNH xxxx14198 Trúng tủ lạnh Samsung
55 Hoang Thanh Vy xxxx30360 Trúng tủ lạnh Samsung
56 Huynh Thanh Huy xxxx34561 Trúng tủ lạnh Samsung
57 Nguyễn Đăng Nam xxxx85651 Trúng tủ lạnh Samsung
58 Nguyễn Long Khánh xxxx38366 Trúng tủ lạnh Samsung
59 Nguyễn Long Khánh xxxx38366 Trúng tủ lạnh Samsung
60 Nguyễn Minh Khởi xxxx52390 Trúng tủ lạnh Samsung
61 NGUYỄN QUỐC VIỆT xxxx89665 Trúng tủ lạnh Samsung
62 Nguyễn Thành Nam xxxx55158 Trúng tủ lạnh Samsung
63 Nguyễn Thành Nam xxxx55158 Trúng tủ lạnh Samsung
64 Nguyen Vu Minh Thi xxxx46793 Trúng tủ lạnh Samsung
65 PHẠM CÔNG DANH xxxx09960 Trúng tủ lạnh Samsung
66 Phạm Hữu Long xxxx93123 Trúng tủ lạnh Samsung
67 Phạm Thị Kim Nhạn xxxx97922 Trúng tủ lạnh Samsung
68 Phạm Thị Kim Nhạn xxxx97922 Trúng tủ lạnh Samsung
69 Phạm thị thu hà xxxx07631 Trúng tủ lạnh Samsung
70 Phạm thị thu hà xxxx07631 Trúng tủ lạnh Samsung
71 Trần Đức Bằng xxxx27327 Trúng tủ lạnh Samsung
72 Trần Đức Bằng xxxx27327 Trúng tủ lạnh Samsung
73 TRẦN THỊ HẰNG xxxx92950 Trúng tủ lạnh Samsung
74 Trieu Thanh Tuan xxxx03465 Trúng tủ lạnh Samsung
75 Tú Anh xxxx35878 Trúng tủ lạnh Samsung