Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

CÙNG SAMSUNG DỰ ĐOÁN CẦU THỦ GHI BÀN ĐẦU TIÊN

Ngày trao đến: 15/12/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Hoàng Duy Minh xxxx613642

Trúng Samsung Galaxy A7