Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

CÙNG REACT VƯỢT BIỂN CÙNG SAMSUNG GALAXY S9

Ngày trao đến: 03/06/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Huỳnh Minh Thuận  xxxx9345991

Trúng tai nghe Level U Pro

2 Nguyễn Ngọc Trường xxxx780023

Trúng tai nghe Level U Pro

3 Nguyễn Văn Hân xxxx796403 Trúng tai nghe Level U Pro