Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

CÙNG FPTSHOP XEM LIVESTREAM - THẢ TIM NHẬN QUÀ

Ngày trao đến: 08/05/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Hoàng Phúc xxxx740756 Trúng vòng đeo tay Xiaomi Miband 2
2 Lưu Văn Tỉnh xxxx935444 Trúng vòng đeo tay Xiaomi Miband 2
3 Mo Lo Mhi xxxx6547927 Trúng vòng đeo tay Xiaomi Miband 2
4 Nguyễn Ngô Đức Duy xxxx8083965 Trúng vòng đeo tay Xiaomi Miband 2
5 NGUYỄN THẾ ĐIỆP xxxx935270 Trúng vòng đeo tay Xiaomi Miband 2
6 Nguyễn Tiến Tâm xxxx4444253 Trúng vòng đeo tay Xiaomi Miband 2
7 Nguyễn Trung Nguyên xxxx5120941 Trúng vòng đeo tay Xiaomi Miband 2
8 Tăng Hiền xxxx299490 Trúng vòng đeo tay Xiaomi Miband 2
9 Võ Duy Khánh xxxx161041 Trúng vòng đeo tay Xiaomi Miband 2