Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

CÙNG FPT SHOP CHÀO ĐÓN GALAXY S MỚI

Ngày trao đến: 31/03/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Nguyễn Đức Mạnh xxxx895738