Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Chụp Art Bokeh liền tay nhận ngay J8

Ngày trao đến: 04/08/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Nguyễn Thị Thu Huyền xxxx8296392

Trúng điện thoại Samsung Galaxy J8